Välkomna till hemsidan för vindpark Högehult

Eurowind Energy arbetar med en vindpark nordväst om Rugstorp mellan Alsterbo och Blomstermåla.

En tillståndsansökan för vindparken har lämnats in och är under prövning.

NYHETER
Den 12:e december 2021 avslog länsstyrelsen ansökan. Eurowind har överklagat till mark- och miljööverdomstolen som nu prövar ärendet. Här hittar du ansökan, kartmaterial mm.