Vem har ansvaret?

Eurowind Energy har helhetsansvaret genom hela projektet, från projektering till byggnation och sedermera drift och underhåll.

Under projekteringen kontrakteras externa experter för specifika utredningar, speciellt då det finns behov av ett oberoende ställningstagande. Vid byggnation används också så ofta som möjligt lokala entreprenörer. Helhetsansvaret kvarstår dock hos Eurowind Energy.

I regel så avsätts en ekonomisk säkerhet för avvecklingen av vindparken. I många fall är dock värdet på vindkraftverken större än avvecklingskostnaden.

Eurowind Energy äger ungefär en femtedel av alla vindparker som byggts. Resterande ägs av externa finansiärer och lokala markägare som går in som delägare. Även om vindparken inte ägs av Eurowind Energy så bibehålls ansvaret för drift och underhåll.