Bygdepeng

Bygdepeng började användas i samband med utbyggnaden av den svenska vattenkraften. Syftet var att ge något tillbaka till de invånarna som bor nära en utbyggnad men som inte berörs i egenskap av markägare.

För Eurowind Energy utgör bygdepengen en viktig del i den lokala förankringen av vindparken. Följande upplägg används:

  • En bygdepeng avsätts utifrån hur mycket energi som vindparken kan producera samt de bygg- och driftkostnader, nätavgifter och arrenden som erfordras.

  • Bygdepengen kan ges årligen som en fast summa eller en procentsats på elförsäljningen, som en engångsutbetalning eller via en tjänst som gynnar bygden.

  • Bygdepengen erhålls via ansökan. Förutsättningen är att bygdepengen ska gå till en verksamhet som bidrar till en positiv utveckling av bygden.