Om byggskedet

Under byggskedet så behövs transportvägar in i området och uppställningsytor för kranen som ska montera verken. Vid behov rätas befintliga vägar ut och förstärks. Vindkraftverken förankras med gravitations- eller bergfundament.

Byggnationen tar 5-7 månader, där det mesta av tiden utgörs av anläggningsarbeten. Vindkraftverken reses på några få dagar.

I följande film kan du se byggnationen av vindpark Handest Hede, som ligger 5 km från Eurowind Energys huvudkontor i Hobro, Danmark. Vindparken drifttogs i början av 2018 och består av 6 vindkraftverk av typen Vestas V126-3,6MW.