Djur och natur

Vindkraftens påverkan på djurlivet undersöks inom forskningsprogrammet Vindval som drivs av Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Forskning har pågått under ett antal år nu och kunskaperna ökar efterhand.

De studier som gjorts på däggdjur i södra Sverige pekar på att om påverkan uppkommer så beror det främst på ett utökat vägnät (vindkraftverken i sig har inte identifierats som ett problem).

Fåglar och fladdermöss kan förorsakas genom att de flyger in i vindkraftverken. Påverkan är mycket beroende på var vindkraftverken placeras i förhållande till sin omgivning. I projekteringsarbetet utförs omfattande inventeringar av fåglar och fladdermöss i området. Idag pekar forskningen på att en automatisk stoppfunktion som tillfälligt stannar vindkraftverken är mycket effektiv för att undvika påverkan på fladdermöss.

Besök Naturvårdsverkets webbsida för mer information.