Finns det ekonomi i vindkraften?

Eurowind Energy har byggt ekonomiskt starka vindparker varje år sedan företaget startades. De flesta av dessa är lokaliserade i Danmark, Tyskland och Polen. I Sverige har Eurowind Energy arbetat sedan 2016 och ännu inte byggt vindkraft.

I Sverige kan man hitta många tillståndsgivna vindkraftsprojekt som inte byggs. Detta verkar initialt motsägelsefullt eftersom det krävs så mycket arbete för att få tillståndet. Vidare väcks frågan varför nya tillstånd utvecklas. Den huvudsakliga förklaringen till detta är att många vindkraftsprojekt drevs fram under en tid då inkomsterna för producerad el var mycket högre än de är idag. Dessa projekt klarar helt enkelt inte dagens ekonomiska förutsättningar.

Idag finns dock absolut möjligheten att utveckla lönsamma vindkraftsprojekt i Sverige. Det som behövs är bra vindar och vindkraftverk som kan fånga vinden högt uppe i luften. Eurowind Energy har byggt alla vindparker som erhållit ett lagakraftvunnet tillstånd.