Ljud från vindkraftverk

Vindkraftverk alstrar ljud så som andra roterande maskiner. Moderna vindkraftverk konstrueras dock för att reducera ljudavgivelse i största möjliga mån, bl.a. placeras växellåda och generator i gummielement och maskinhuset sluts tätt och ljuddämpas. Även rotorbladen utformas för att minimera det aerodynamiska ljudet.

Invid vindkraftverket på marknivå är ljudnivån ca 55 dB(A), sedan avtar ljudet med avståndet från verket. Vindparken utformas så att ljudet inte överstiger 40 dB(A) vid bostäder. Detta brukar innebära ett avstånd på 500-1000 m mellan bostäder och vindkraftverk. Det ljud som dock oftast hörs vid bostäder när det blåser är ljudet av vinden.

Figuren till höger visar olika ljudnivåer och hur de uppfattas av det mänskliga örat.

För att säkerställa att ljudet från vindparken uppfyller gällande riktlinjer görs beräkningar innan byggnation samt uppföljning via kontrollprogram efter driftstart.