Lokala arbetstillfällen

Byggnation av vindpark Elbenrod i Tyskland 2017Byggnation av vindpark Elbenrod i Tyskland 2017När väl den första elen levereras ut på elnätet så har tusentals arbetstimmar lagts ner i projektet, både i projekteringsskedet och i byggskedet.

Vi tror att projektets lokala nytta är mycket viktig för hur vindparken uppfattas av bygden. Det är också viktigt att ta till vara på den kunskap som finns om de lokala förhållandena. Därför kontrakteras så ofta som möjligt lokala företag i det arbetet som utförs.