Skuggor från vindkraftverk

Så här uppkommer skuggor (Wizelius, 2015)Så här uppkommer skuggor (Wizelius, 2015)Vindkraftverk är höga och det behöver säkerställas att skuggor från rotorbladen inte besvärar närboende.

Skuggbildning uppstår vid klart väder och då vinden blåser så att rotorn snurrar, se figuren till höger. Skuggorna tunnas ut med avståndet från verket.

Vindparken utformas så att skuggbildning vid bostäder underskrider 8 timmar/år och 30 minuter under någon dag.

Exempelberäkning av skuggutbredning i timmar/år från ett vindkraftverk med totalhöjd 250 m och rotordiameter 150 m.Exempelberäkning av skuggutbredning i timmar/år från ett vindkraftverk med totalhöjd 250 m och rotordiameter 150 m.Som exempel visas i figuren till höger en beräkning av skuggutbredningen för ett vindkraftverk med totalhöjd 250 m och rotordiameter 150 m. Beräkningen utgår från statistik över soltimmar i södra Sverige. Skymmande hinder så som träd och kullar är inte beaktade. Vidare antas att vindkraftverket alltid är i drift.

Som kan ses i figuren så uppstår skuggor mestadels sydväst och sydöst om vindkraftverket.

Vindkraftverk kan förses med skuggdetektorer som automatiskt stoppar driften av verket i syfte att reducera skuggeffekten.