Synbarhet av vindkraftverk

Då vindkraftverk använder vinden som energikälla så blir de ofta synbara i landskapet. Högre höjd betyder högre vind, och vinden är avgörande för verkets produktionskapacitet. Som tumregel så ökar vindparkens produktion med 2 % om vindhastigheten ökar 1 %. Samtidigt ska vindparken utformas för att fungera ihop med det omgivande landskapet och med respekt gentemot närboende.

Hur mycket vindparken syns beror på antal vindkraftverk, dess storlek och områdets natur. Detta undersöks genom:
  • En synbarhetsanalys, som visar varifrån vindparken syns.
  • Fotomontage, som visar hur vindparken ser ut från specifika platser.

Ovanstående tas fram till de allmänna samrådet för projektet (se fliken Ansökan).

Vindkraftverk förses med hinderbelysning på samma vis som t.ex. master. Detta krävs av transportstyrelsen på grund av flygsäkerhetsskäl.
Fotomontage från Eurowinds Energys projekt Knöstad i södra VärmlandFotomontage från Eurowinds Energys projekt Knöstad i södra Värmland