Nyheter

Till vänster hittas nyheter i projektet - sidan uppdateras löpande.

Nedan hittas intressanta webbsidor.

Svensk Vindenergi
Svensk Vindenergi är branchorganisationen för vindkraft i Sverige. Här hittas akutell statisk, allmän information och nyheter.


Vindlov.se
Vindlov.se är en webbplats om tillståndsfrågor som tagits fram av omkring 20 offentliga myndigheter och organisationer. Samordnande myndighet är Energimyndigheten.

Vindval
Vindval är ett kunskapsprogram med forskning om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

VindEL är Energimyndigheten tekniska forsknings- och innovationsprogram inom vindkraft. Här görs forskning på t.ex. energilagring och styrmetoder för förbättrad elkvalitet.

Nätverket för Vindbruk
Nätverket för vindbruk sprider kunskap och information om vindkraft och stöttar regionala initiativ av nationell betydelse. Nätverket grundades år 2008 på uppdrag av regeringen och finansieras av Energimyndigheten.
Windy
Sidan visar animationer på bl.a. vindens riktning och hastighet vid olika höjd.
Elstatistik.se
Sidan visar elbehovet och elproduktionen för olika produktionsslag i de nordiska och baltiska länderna. Se t.ex. hur mycket vind-, vatten- och kärnkraft som producerades i Sverige under förra veckan.