Prövning

Den 28:e februari 2022 överklagade Eurowind ärendet till mark- och miljödomstolen.