Prövning

Den 13:e december 2022 överklagade Eurowind ärendet till mark- och miljööverdomstolen.