Informationsmöte i Bäckebo

Ett allmänt informationsmöte hölls i Bäckebo bygdegård den 19:e juni 2018. Presenterade gjorde projektledare Monir Mikati. Mötet var inte ett så kallat allmänt samråd utan syftade endast till sprida information om projektet.

Nedan hittas presentationen från mötet.