Samrådsmöte i Bäckebo

Samrådsmöte med fastighetsägare, närboende och allmänhet hölls torsdagen den 28 mars kl. 18:00 i Bäckebo Bygdegård.

Nedan hittas samrådsunderlag, med en exempellayout av vindparken, preliminära tillfartsvägar och alternativ för elanslutning till överliggande nät. I Bilaga 3 till samrådsunderlaget hittas fotomontage och siktanalys av vindparken.